back
Hero Ad
कुन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले कति बजेट पाए ? (विवरण सहित)

कुन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले कति बजेट पाए ? (विवरण सहित)

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा केन्द्र सरकार मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने अनुदानको […]