back
Hero Ad
कृषि क्षेत्रमा रोजगारमुखी बजेट निर्माणको तयारीमा बागमती गाउँपालिका

कृषि क्षेत्रमा रोजगारमुखी बजेट निर्माणको तयारीमा बागमती गाउँपालिका

मकवानपुर ।  मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि र पशु पालन तर्फ रोजगारमुखी तथा आत्मनिर्भर […]