back
बैंकिङ कसूरको आरोपमा २९ जनालाई सार्वजनिक सूचना

बैंकिङ कसूरको आरोपमा २९ जनालाई सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं । कमसल जग्गा राखी बैंकबाट ऋण लिएका तथा बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात नभए पनि चेक […]