back
Hero Ad
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक शुरु : यस्तो छ रक्षा, भौतिक, ऊर्जा सहित पाँच मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठक शुरु : यस्तो छ रक्षा, भौतिक, ऊर्जा सहित पाँच मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति

काठमाडौं । मन्त्रालयहरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरणको प्रस्तुति सहितको राष्ट्रिय विकास समस्या […]