back
Hero Ad
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो संविधान संशोधन विधेयक

राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो संविधान संशोधन विधेयक

काठमाडौं । नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयेक २०७७ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।  संविधानको […]