back
Mega Long Ad
अमेरिका–चीन सम्बन्ध विच्छेद !

अमेरिका–चीन सम्बन्ध विच्छेद !

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीले केवल स्वास्थ्य क्षेत्रलाईमात्र असर गरेको छैन्। यसले विश्व व्यवस्थाको संरचना, पद्धति, शक्ति […]