back
यस्तो छ शिक्षक सेवा आयोगले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना

यस्तो छ शिक्षक सेवा आयोगले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना निकालेको छ । आयोगको शैक्षिक वर्ष […]

शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना निकालेको छ । आयोगको शैक्षिक […]

शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो जरुरी सूचना

शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो जरुरी सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले पुनर्योग नतिजा सम्वन्धी सूचना निकालेको छ । आयोग निम्नमावि र प्रावि […]

भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै एक सूचना निकालेको छ । आयोगले पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी […]

यस्तो छ शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनाहरु

यस्तो छ शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनाहरु

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले पुनर्योग नतिजा सम्वन्धि विभिन्न सूचना जारी गरेको छ । आयोगको लाइसेन्सको […]

भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै एक सूचना प्रकाशन गरेको छ । आयोगले स्थायी अध्यापन अनुमित […]

भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै एक जरुरी सूचना प्रकाशन गरेको छ ।आयोगको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र […]

लाइसेन्सको नतिजा प्रकाशन लगत्तै शिक्षक सेवाले जारी गर्यो यस्तो सूचना

लाइसेन्सको नतिजा प्रकाशन लगत्तै शिक्षक सेवाले जारी गर्यो यस्तो सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अत्यन्त जरुरी सूचना निकालेको छ । आयोगले पुनर्योग तथा विवरण सच्याउने […]

यस्तो छ शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको सूचना

यस्तो छ शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको सूचना

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न विषयको विषयगत पाठ्यक्रम प्रकाशन गरेको छ । आयोगले निम्नमाध्यामिक तहका […]